Historie objektu

1905

Byl vystaven malý závod na okraji Trhových Svin. Rudolf Zemene a jeho švagr Rudolf Schonauer započali v tomto závodu výrobu lehkých hospodářských strojů.

1909 – 1919

Výrobní krize.

V roce 1919 se stal vlastníkem provozovny František Zemene a Ladislav Stráský

 • výroba vložek do podpadků a dvoudílných knoflíků
 • nástrojárna – počátek výroby přípravků, lisovacích nástrojů

1924 -1928

V roce 1924 vzniká nástrojářská dílna – zboží je dodáváno na zahraniční trh

Krize v podniku a František Zemene vystupuje ze závodu a přebírá výrobu nitěných knoflíků pro firmu HAG. Později zřídil vlastní autoopravnu.

Ladislav Stráský – převzal tovární kovovýrobu i s dluhy

1930

Pořízeny 2 automaty na výrobu dvojdílných knoflíků

 • zavedení další výroby – módní přezky, brašnářské kování , kalendářní svorky

1937

Změna názvu firmy na „Ladislav Stráský“ pod ochrannou známkou „LASTRA“

 • pod touto značkou začíná v závodě výroba mechanických hraček
 • majitel rozšiřuje výrobní prostory
 • 52% výroby do zahraničí

1939 – 1941

Majitel opět rozšiřuje výrobní prostory

1948

2. března byl podnik znárodněn, vedením byl pověřen L. Stráský a na konci r.1948 byl závod začleněn do vzniklého podniku Motor Union, kde probíhala výroba mechanických hraček.

 • podnik byl ještě několikrát přejmenován IGLA, KOH-I-NOOR, GAMA, kde stále probíhala výroba hraček
 • v 80 letech v závodu GAMA, byla vyráběna zdravotnická technika a později výroba brýlí.

2004

Závod odkoupili tři společníci a vznikla zde firma TRUST-ts spol. s.r.o

 

2006

V roce 2006 byla firmě vystavena ochranná známka „LASTRA“ pro kuchyňskou výrobu na základě dohody s původním majetelem panem Františkem Stráským.

Lastra

2007

V roce 2007 získala naše společnost

 • Osvědčení o ověření vlastností a kvalifikaci pro označení výrobku značkou CE na výrobek dřevěné okno dvojité deštěné
 • Certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro truhlářskou výrobu, v roce 2009 došlo ke změně na Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

2008

V roce 2008 odkoupila společnost sousední objekt, který využívá jako skladovací prostory.

2010

V roce 2010 došlo k několika investicím, které byly stěžejní pro plánovanou investici do CNC stroje:

 • došlo k rozšíření výrobních prostor truhlárny o novou budovu
 • po celém objektu byla umístěna solární elektrárna

2012

V roce 2012 přišel ten správný čas pro CNC dřevoobráběcí centrum.

2014